Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor 2021


 


Rezultate definitive RPL 2021 (www.recensamantromania.ro)

Caracteristici demografice

 • Populaţia rezidentă pe sexe şi grupe de vârstă (Sexe, Grupe de vârstă, Macroregiuni, Regiuni de dezvoltare, Județe, Municipii, orașe și comune*) – Tabel 1.03_1.3.1 si 1.03.2
 • Populația rezidentă (Sexe, Județe, Municipii, orașe și comune*, Sate*) – Tabel 1.22

Cararistici etno-culturale demografice

 • Populaţia rezidentă după etnie (Etnii, Macroregiuni, Regiuni de dezvoltare, Județe, Municipii, orașe și comune*) – Tabel 2.02.1 si Tabel 2.02.2
 • Populaţia rezidentă după limba maternă (Limba maternă, Macroregiuni, Regiuni de dezvoltare, Județe, Municipii, orașe și comune*) – Tabel 2.03.1 si Tabel 2.03.2
 • Populaţia rezidentă după religie (Religii, Macroregiuni, Regiuni de dezvoltare, Județe, Municipii, orașe și comune*) – Tabel 2.04.1 si Tabel 2.04.2

Caracteristici educaţionale demografice

 • Populaţia rezidentă de 2 ani şi peste care urmează o instituție de învățământ după nivelul de educație al instituţiei de învăţământ urmate (Macroregiuni, Regiuni de dezvoltare, Județe, Cel mai înalt nivel de educație al instituției de învățământ urmate) – Tabel 3.09

Mobilitatea populaţiei rezidente

 • Persoane temporar absente după perioada pentru care sunt plecate şi motivul absenței (Sexe, Perioada pentru care sunt plecate, Motivul absenței, Județe, Medii de rezidență) – Tabel 4.8

Caracteristici economice

 • Populaţia rezidentă activă şi inactivă (Sexe, Grupe de vârstă, Județe, Medii de rezidență) – Tabel 5.01
 • Populaţia rezidentă ocupată după statutul profesional (Statutul profesional, Sexe, Macroregiuni, Regiuni de dezvoltare, Județe, Medii de rezidență) – Tabel 5.08
 • Populaţia rezidentă ocupată după localizarea geografică a locului de muncă (Localizarea geografică a locului de muncă, Sexe, Medii de rezidență, Macroregiuni, Regiuni de dezvoltare, Județe) – Tabel 5.16
 • Populaţia rezidentă ocupată după grupa de ocupaţii (Grupe de ocupații, Macroregiuni, Regiuni de dezvoltare, Județe, Medii de rezidență) – Tabel 5.26
 • Populaţia rezidentă ocupată pe activităţi ale economiei naţionale (Activităţi ale economiei naţionale, Macroregiuni, Regiuni de dezvoltare, Județe, Medii de rezidență) – Tabel 5.27

Informații referitoare la RPL2021 (www.recensamantromania.ro).

Calendarul desfășurării Recensământului Populației și Locuințelor runda 2021

Recensământul propriu-zis:

 • 01 februarie – 13 martie 2022: Preluare date din surse administrative
  și populare baza de date RPL2021
 • 14 martie – 27 mai 2022: Autorecenzare (metoda CAWI)
 • 31 mai – 31 iulie 2022: Colectarea datelor de către recenzori,
  prin interviuri față în față (metoda CAPI – cu ajutorul tabletelor)


Autorecenzare on-line Colectarea datelor prin interviuri față în față cu ajutorul tabletelor (de la populația care nu s-a autorecenzat în etapa anterioară)

Informări RPL 2021

Autorecenzare

Autorecenzare asistată


Calendarul desfășurarii Recensământul de probă

Recensământul de probă:

 •  01 februarie – 09 martie 2021: Preluare date din surse administrative și populare baza de date RPL2021
 •  10 martie – 16 martie 2021: Autorecenzare (metoda CAWI)
 •  17 martie – 21 martie 2021: Identificare adrese nerecenzate sau recenzate parțial și întocmire liste adrese pentru fiecare recenzor
 •  22 martie – 31 martie 2021: Colectarea datelor de către recenzori, prin interviuri față în față (cu ajutorul tabletelor, metoda CAPI)

Recensământul de probă în judetul Bacău

În județul Bacău, sectoarele de recensământ de probă s-au constituit în două UAT-uri:

Comunicatul de presă DJS Bacău RPL probă