Legislaţie

Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău este organizată şi funcţionează în baza prevederilor din Legea 226 din iunie 2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România.
Direcţia Judeţeană de Statistică,  organizată ca instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, este subordonată Institutului Naţional de Statistică şi îndeplineşte în judeţ atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile acestuia.