Solicitare Informații de Interes Public – Legea Nr. 544/2001

Acte normative din domeniu

Responsabil cu informaţia publică în baza Legii nr. 544/2001
Director Executiv Adjunct Stângaciu Oana Ancuţa
– corpul A, camera 6, telefon 514805, 510057 int. 108, email:tele@bacau.insse.ro

Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001