Indicatori



  •  Efectivul salariaţilor la 31.03.2024 în judeţul Bacău a fost de 124.795 persoane.
  •  Câştigul salarial mediu net în judeţul Bacău în luna MARTIE 2024 a fost de 4.612 lei.
  •  Rata şomajului înregistrat la 31.03.2024 în judeţul Bacău a fost de 3,0%.